Serial Ekonomi Politik Islam: Tanggungjawab Negara

Oleh: Dr. Muhammad Findi* &  Amanda Amadea Sahara, S.T.

Dalam konsep ekonomi politik Islam, tanggungjawab negara (mas’uliyah ad dawlah) terhadap seluruh rakyat yang dipimpinnya adalah mampu memelihara standar hidup masyarakat yang layak dan berkeadilan.

Secara khusus, menjaga kesejahteraan dan hak-hak petani dan pekerja dalam hal pengupahan dan jam kerja yang adil, mutlak diperhatikan oleh penguasa.

(Muhammad Findi adalah Dosen Ekonomi Politik FEM IPB University & FEBI IAI Tazkia dan Alumni FT Universitas Brawijaya)